BPG

BPG grafički fajl format

BPG je skraćenica za Better Portable Graphics. U pitanju je novi grafički fajl format čiji je idejni tvorac već dokazani Fabris Beljard (Fabrice Bellard), francuski programer, autor, između ostalog,  FFmpega i Kvemu (engl. QEMU) emulatora. Osnovni cilj je zamena JPEG …